Osbyklubben

Service above self
ProgramKlubbmöte online

Osbyklubben vill vara en god kraft i samhället. En av våra satsningar är …

Serviceprojekt för ungdomar

Osbyklubben vill tillsammans med andra aktörer, bl a Osby kommun, arbeta för att minska användningen av droger bland våra ungdomar. Att minska missbruket av narkotika är ett prioriterat mål.

Osbyklubben satsar även på att stödja Rotary Internationals kamp för att utrota polion i världen.

Internationellt serviceprojekt

Tack vare Rotarys kamp tillsammans med Unicef samt Melinda och Bill Gates Foundation kan man idag notera att polio bara finns i 2 länder nämligen i Afghanistan och Pakistan.

Världspoliodagen 24 oktober

Osbyklubben har sedan starten för över 60 år sedan satsat på …

Serviceprojekt för de äldre

Vartannat år besöker klubben kommunens äldreboenden. Klubbmedlemmarna bjuder på kaffe, tårta och kakor. Till kaffet bjuds det på sångunderhållning och ibland är sångkören förstärkt med någon lokal musiker.

Osbyklubben satsar även på att stödja hälsoarbetet i utvecklingsländerna.

Internationellt serviceprojekt

Många Rotaryklubbar runt om i Sverige stödjer Läkarbankens arbete med att förbättra hälso- och sjukvård i länder där lokalbefolkningen i byar annars skulle vara utan sådan. Barn- och mödravård är en viktig del i denna verksamhet.

Rotarys Läkarbank ingår som en del av Rotary Sveriges verksamhet men drivs av en egen stiftelse.

Osbyklubben har under många år satsat på Rotarys ungdomsutbyte …

Internationellt serviceprojekt

Många ungdomar från Osby har under årens lopp tillbringat ett utbytesår i ett annat land. Det är en fantastisk upplevelse för ungdomarna att verkligen få lära känna ett annat land med allt vad det kan innebära och inte minst att knyta kontakter och få vänner för livet.

Rotary Internationals president

Jennifer E. Jones

Världstema 2022/2023