4-frågeprovet

Rotary är en serviceorganisation. Den praktiska verksamheten styrs av de etiska principer som Rotary omfattar, varav det s k Fyra-frågeprovet är centralt. Med hjälp av detta test strävar rotarianerna till goda handlingssätt i det ömsesidiga umgänget och i de serviceuppdrag som åtas genom att väga verksamheten enligt följande: