Rotary Doctors

Läkarbanken startades 1988 av Lars Braw och är en egen stiftelse men ingår som en del av Rotary Sveriges verksamhet. Tanken var att en ”bank” av frivilliga läkare skulle hjälpa den fattiga och sjuka befolkningen i Kenya där det inte fanns någon annan läkarvård att finna.

Rotary Doctors långsiktiga mål är idag att stödja lokalbefolkningen i byar i deras hälsoarbete så att det kan utvecklas och bli bättre.

I två områden bidrar Rotary Doctors med så kallade jeepdoktorer. Detta arbete sker i samarbete med kenyansk personal och en läkare från Sverige eller Norden.

Cirka femtio läkare och tandläkare väljer varje år att oavlönade ge av sin tid och sitt kunnande för att stödja och utbilda befolkningen i sina egna byar, via något av de projekt som drivs av Rotary Doctors.

Mer information finns på Rotary Doctors hemsida.

https://www.rotarydoctors.se