Rotarylänkar

Nedan finns några länkar till olika Rotarysidor.

Rotary International

Rotary Internationals hemsida
Engelsk text

https://www.rotary.org

Rotary Sverige

Rotary Sverige och Lettlands hemsida

https://www.rotary.se

Rotary Distrikt 2400

Vårt distrikts hemsida

https://rotary2400.se/

Osby Rotaryklubb

Osby Rotaryklubbs officiella hemsida

http://www.osby.rotary2400.se

The Rotary Foundation

Rotary Foundation
Engelsk text

https://www.rotary.org

End Polio Now

End Polio Nows hemsida
Engelsk text

https://www.endpolio.org

Rotary Doctors

Rotary Doctors hemsida
Läkarbanken

https://www.rotarydoctors.se

Rotary Youth Exchange

Rotary Youth Exchanges hemsida
Ungdomsutbyte

https://www.rotarystudent.se

Rotary U-fonden

U-fonden lämnar bidrag till rotaryklubbar och distrikt i Sverige för att möjliggöra undervisning och utbildning i utvecklingsländer.

https://www.ufonden.se