Serviceprojekt

Osby Rotaryklubb arbetar liksom andra Rotaryklubbar efter 5 tjänstegrenar; klubbtjänst, yrkestjänst, samhällstjänst, internationell tjänst samt ungdomstjänst.

Samhällstjänst, den tredje tjänstegrenen, omfattar olika insatser som medlemmarna gör, ibland tillsammans med andra, för att förbättra livskvaliteten för de som bor på klubbens ort eller i klubbens kommun. För några år sedan startade klubben projektet ”Osby Rotaryklubb – Mot narkotika”. Här har osbyklubben valt att tillsammans med andra aktörer i kommunen satsa på arbete mot droger bland kommunens ungdomar. Ett annat serviceprojekt inom kommunen riktar sig till de äldreboende på Lindhem och Rönnebacken.

Internationell tjänst, den fjärde tjänstegrenen, omfattar den verksamhet som medlemmarna ägnar sig åt för att främja internationell förståelse, goodwill och fred. Det sker genom att främja kontakter med personer i andra länder, deras kulturer, seder och bruk, prestationer, strävanden och problem, genom att läsa och korrespondera och genom att samarbeta inom alla klubbens aktiviteter och projekt, som utformats för att hjälpa människor i andra länder. Osbyklubben har valt att satsa på End Polio Now.

Ungdomstjänst, den femte tjänstegrenen, värdesätter de positiva förändringar som inträder när ungdomar och unga vuxna deltar i aktiviteter för ledarutveckling, engagemang i samhälls- och internationellt inriktade hjälpprojekt samt utbytesprogram som främjar och verkar för kulturell förståelse och fred i världen. Osbyklubben har en lång tradition med ungdomsutbyte. Redan år 1965 skickade klubben en utbytesstudent till USA.

Mer information om klubbens serviceprojekt finns på respektive sida. Se flikarna i sidomenyn.