Vad är Rotary?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905.

Rotary har 1,2 miljoner medlemmar fördelade på över 35 000 klubbar runt om i världen. Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Det finns idag  ca 21.000 medlemmar i landet fördelade i ca 500 Rotaryklubbar.

Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.

Som medlem är du alltid välkommen till alla världens Rotaryklubbar. Det finns alltid någonstans att vända sig för att skapa nya kontakter och inhämta kunskap. En dag i veckan har Rotaryklubbarna normalt antingen frukost-, lunch- eller kvällsmöten med aktuellt föredrag eller studiebesök. Det gör att medlemmarnas samhälls- och allmänkunskap ständigt uppdateras.